Algemene voorwaarden

Deelnemers onderschrijven de doelstelling van Marcada:

“Vereniging Marcada literaire en culturele educatie voor meerstemmigheid heeft als doel het organiseren en uitvoeren van projecten voor literaire en culturele educatie gericht op meerstemmigheid.

Meerstemmigheid wordt begrepen conform dit citaat van Sinan Çankaya: Meerstemmigheid is een aanval op het enkele verhaal (the single story), het officiële verhaal. Bij meerstemmigheid maken we ruimte voor de verhalen die nog niet worden verteld, die worden genegeerd, verzwegen zelfs. Meerstemmigheid zoekt naarstig naar de gemarginaliseerde stemmen en tegenverhalen, niet naar de verhalen die we al kennen.

Deelnemers mogen de materialen waartoe zij toegang krijgen, uitsluitend in het kader van de doelstelling van Marcada gebruiken.

Deelnemers mogen de materialen waartoe zij toegang krijgen, niet dupliceren of verder verspreiden of anderszins openbaar maken.

Schuiven naar boven
DIASPORA literatuur